Telefon:  504 223 565   E-mail: wojciech.odwierty@wp.pl

aw_serwis awserwis1 awserwis2

 Obok kolektorów słonecznych pompy ciepła mogą stanowić dobre rozwiązania dla ekologicznego i energooszczędnego systemu grzewczego. Kolektory słoneczne i pompy ciepła mogą stanowić wzajemne współpracujące i uzupełniające się źródła energii.

Co to jest pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które pobierają ciepło ze źródła o niskiej temperaturze i dostarczają je do medium o wyższej temperaturze. Ten termodynamiczny system umożliwia korzystanie z niskotemperaturowych, odnawialnych źródeł energii, takich jak powietrze atmosferyczne, woda w jeziorach lub rzekach czy też grunt. Temperatura medium grzewczego uzyskana dzięki pracy pompy ciepła pozwala na wykorzystanie powstałego ciepła do ogrzewania budynków i wody użytkowej. Podstawową zaletą pompy ciepła jest fakt, że energia elektryczna włożona w pracę pompy jest kilkakrotnie niższa od energii cieplnej uzyskanej w wyniku jej pracy, dlatego technologia pomp ciepła jest znana jako jedna z technologii oszczędzania energii. Do opisu sprawności stosuje się współczynnik wydajności cieplnej COP, który przedstawia stosunek mocy grzewczej do mocy elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła.

Jak działa pompa ciepła?

Zasada działania pompy ciepła obejmuje cykl zawierający cztery podstawowe etapy pracy. W pierwszym etapie w parowaczu czynnik chłodniczy absorbuje ciepło ze źródła o niskiej temperaturze. W przypadku powietrznych pomp pompa ciepła schemat działaniaciepła źródło to stanowi wymuszony wentylatorem przepływ powietrza omywającego parowacz, w przypadku pomp ciepła gruntowych ciepło zapewnia odpowiedni przepływ cieczy przez wymiennik ciepła wymuszony pompą cyrkulacyjną. Następnie czynnik chłodniczy jest zasysany do sprężarki, która w wyniku pracy zwiększa jego temperaturę i ciśnienie. Stąd sprężony czynnik trafia do skraplacza, gdzie podczas schładzania ulega skraplaniu, oddając energię w postaci ciepła do obiegu grzewczego, to jest do instalacji podgrzewania wody użytkowej, systemu centralnego ogrzewania lub basenu kąpielowego. Po odebraniu ciepła, czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny, za którym spada jego ciśnienie i temperatura. Następnie czynnik trafia ponownie do wymienionego na początku parownika, w którym pobierając ciepło z dolnego źródła ulega odparowaniu i w postaci gazu w kolejnym etapie sprężania podnoszona jest jego temperatura i ciśnienie.

Efektywność pracy pompy ciepła ściśle zależy od temperatury źródła ciepła oraz od aktualnej temperatury czynnika ogrzewanego. Wzrost różnicy temperatur pomiędzy medium niskotemperaturowym a medium o wysokiej temperaturze powoduje obniżenie sprawności systemu i mocy grzewczej. Stąd też wynikają pewne ograniczenia minimalnej wymaganej temperatury dolnego źródła ciepła, jak również maksymalnej temperatury medium grzewczego.

Powietrzna pompa ciepła PCWU3,8 do ogrzewania wody użytkowej 

Pompa przeznaczona jest do podgrzewania wody użytkowej od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a także zimą kiedy temperatura powierza nie spada do wartości ujemnych. Podstawową zaletą pompy ciepła jest konstrukcja umożliwiająca bezpośredni przepływ przez nią wody użytkowej, co sprawia, że może być ona zastosowania w niemal w każdej istniejącej instalacji wyposażonej w pojemnościowy podgrzewacz wody. Szczególnie polecane jest zastosowanie pompy ciepła w układach z podgrzewaczem wyposażonym w grzałkę elektryczną, co może znacznie obniżyć koszty ogrzewania wody. Pompa ciepła PCWU3,8 stanowi bardzo korzystne uzupełnienie dla podgrzewaczy wody współpracujących z kotłami na paliwo stałe. Eksploatowanie tego typu kotłów poza sezonem grzewczym jest kłopotliwe i ekonomicznie oraz ekologicznie nieuzasadnione.pompa ciepła

Pompa ciepła PCWU3,8 jest w pełni wyposażona, zautomatyzowana i gotowa do bezpośredniego podłączenia bez dodatkowych urządzeń. Sprawia to, że montaż i instalacja są bardzo proste i nie wymagają poniesienia dodatkowych wysokich kosztów. Przedstawiona pompa ciepła może być instalowana wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, z tą różnicą, że zabudowa na zewnątrz wymaga zastosowania niezamarzającego medium. Z uwagi na stosunkowo dużą moc grzewczą, a co się z tym wiąże duże zapotrzebowanie powietrza do zasilania pompy, należy wykorzystywać powietrze z zewnątrz.

Podgrzewacz z powietrzną pompą ciepła PCWU 200K-2,3kW oraz PCWU 300 SK-2,3kW

podgrzewacz z pompą ciepła

Analogicznie do pompy ciepła PCWU 3,8H-A3 (bez podgrzewacza), uzyskuje się zmniejszenie kosztów podgrzewania wody użytkowej, wysoki komfort do 700 litrów wody dziennie oraz możliwość dodatkowego chłodzenia pomieszczeń powietrzem usuwanym z pompy ciepła. Podgrzewacz posiada wbudowaną jedną lub dwie wężownice. W pompie ciepła PCWU 300SK-2,3 kW, skraplacz przeniesiono wyżej, aby pozostawić chłodną strefę pracy dla instalacji solarnej. Druga wężownica pozwala podłaczyć także kocioł grzewczy.

Zasobnik wody użytkowej zintegrowany z pompą ciepła został wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej o grubości 2 mm. Dodatkowo jest on chroniony aktywną anodą tytanową. Funkcja wygrzewu antybakteryjnego dodatkowo zapewnia higieniczne warunki podgrzewania wody.

Innowacyjne rozwiązanie w zakresie sterownika pozwala zarządzać podgrzewaniem wody użytkowej z różnych źródeł ciepła, także w trybie optymalizacji kosztów eksploatacji. Sterownik posiada 9 gotowych schematów instalacji, których pracę można wygodnie nadzorować na dużym ekranie, a także przy pomocy systemu zdalnego nadzoru – bezpośrednio z poziomu witryny internetowej.

Urządzenia może być objęte nawet 3-letnim okresem gwarancji na moduły pompy ciepła i 5-letnim dla podgrzewaczy wody użytkowej.

  Powietrzna pompa ciepła WBR-H-B1 do ogrzewania wody basenowej 

Jednym z bardzo wydajnych i korzystnych ekonomiczne sposobów wykorzystania powietrznej pompy ciepła jest jej zastosowanie do ogrzewania wody basenowej. Mała różnica temperatur pomiędzy dolnym i gór

pompa ciepła

nym źródłem ciepła sprawia, że współczynnik wydajności COP sięga 5.0. Pozwala to na zaoszczędzenie aż do 80% kosztów w porównaniu z grzałką elektryczną. Oferujemy urządzenia o mocy grzewczej od 3,8 do 21,0 kW. Każda z pomp ciepła przeznaczona do ogrzewania wody basenowej standardowo wyposażona jest w specjalny tytanowy wymiennik ciepła odporny na wodę zawierającą chlor. Kompletność dostarczanego urządzenia upraszcza i

ogranicza koszty jego montażu. Montaż pompy ciepła ograniczony jest do jej zabudowy na wylocie przefiltrowanej wody do basenu kąpielowego. Jednostka jest łatwa w obsłudze: wystarczy włączyć

i ustawić żądaną temperaturę wody w basenie. Urządzenie zaprojektowane jest do zabudowy zewnętrznej, jak i wewnętrznej, jeśli tylko zapewniony zostanie odpowiedni przepływ powietrza oraz temperatura wody basenowej nie pozwalająca na jej zamarznięcie. Pompy te posiadają możliwość odwrócenia obiegu i wykorzystania ich do chłodzenia.

pompa ciepła parametry

Powietrzna pompa ciepła WBC-H-B2/P

pompa ciepła wbcPompa ta może służyć zarówno do podgrzewania wody użytkowej jak również do zasilania centralnego ogrzewania. Może zostać zainstalowana na dachu, balkonie, w garażu, kuchni, magazynie, piwnicy, przez co nie wymaga specjalnego pomieszczenia. Seria produktu o mocy od 5,6 do 19,5 kW sprosta wymaganiom zarówno gospodarstwa domowego jak i budynków przemysłowych, hotelowych, itp. w zapewnieniu ciągłego strumienia energii cieplnej dla potrzeb wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Niestety w naszych warunkach klimatycznych korzystne działanie pompy ogranicza minimalna temperatura otoczenia -7 ºC, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie zapotrzebowania na energię cieplną w sytuacji niskich temperatur powietrza innym źródłem ciepła. Tak jak w przypadku poprzednio opisanych pomp niezaprzeczalnymi zaletami powietrznych pomp ciepła są prosty montaż i niskie koszty instalacji urządzenia, wynikające z braku potrzeby wykonania drogiego wymiennika gruntowego. Oferowana pompa wymaga zastosowaniu w obiegu płynu niezamarzającego i odpowiednio dobranej pompy cyrkulacyjnej.

parametry techniczne pompa ciepła

Gruntowa pompa ciepła WKE-H-A-P

Zdecydowaną nowością w naszej ofercie jest pompa ciepła wykorzystująca ciepło pochodzące z gruntu. Dolne źródło w tym wypadku może stanowić poziomy wymiennik gruntowy, odwierty pionowe z umieszczonymi w nich pompa ciepła wkewymiennikami lub też może opierać się o bezpośrednie korzystanie z wody pochodzącej ze studni głębinowych. W porównaniu do poprzednich rozwiązań powietrznych pomp ciepła, pompy WKE-H-A-P mogą być eksploatowane całorocznie niezależnie od temperatury otoczenia. Moce oferowanych urządzeń są wystarczające do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Planując zakup pompy ciepła w celu ogrzewania budynku, należy pamiętać, że urządzenia te dobrze współpracują z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi typu ogrzewanie podłogowe lub ścienne. Innym ważnym elementem projektowania instalacji z pompą ciepła z wymiennikiem gruntowym jest właściwa ocena zdolności dolnego źródła do dostarczania odpowiedniej ilości energii.

parametry techniczne

 

Nasi partnerzy:

logosy